banner190

2018 Yılı Hac Görevlileri Müracaatı Başladı

2018 yılı Hac Organizasyonunda görevli olarak görev almak isteyenlerin müracaatları....

2018 Yılı Hac Görevlileri Müracaatı Başladı
banner185

2018 yılı Hac Organizasyonunda görevli olarak görev almak isteyenlerin müracaatları 08-18 OCAK 2018 tarihleri arasında alınacaktır. ​

Müracaat yapmak için tıklayınız.
 

Müracaat etmeden önce aşağıdaki görevli talimatlarını mutlaka okuyunuz;

Hac farizasını yerine getirmek üzere Suudi Arabistan’a gidecek vatandaşlarımızın ibadetlerinisağlık, güvenlik ve huzur içerisinde yerine getirebilmeleri için organizasyonda görevlendirilecekpersonelimize önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir.

Bu itibarla; hacılara hizmet vermek üzere organizasyonun her kademesinde ehliyet ve liyakat sahibi personelin görevlendirilmesi büyük önem arz etmektedir.

Önceki yılların hac organizasyonlarıyla ilgili değerlendirmeler de dikkate alınarak, 2018 yılı hac organizasyonunda çeşitli unvanlarda görevlendirilecek personelin
belirlenmesiyle ilgili hususlar aşağıda belirlenmiştir.

Müracaat yapmak için tıklayınız.


1- Görevli Personel Seçimine İlişkin Esaslar

A) Kafile Başkanı

a. Başkanlığımız merkez ve taşra birimlerinde halen il müftüsü, mushafları inceleme vekıraat kurulu üyesi, din işleri yüksek kurulu uzmanı, din işleri yüksek kurulu uzman yardımcısı, diyanet işleri uzmanı, diyanet işleri uzman yardımcısı, eğitim merkezi müdürü, il müftü yardımcısı,ilçe müftüsü, baş vaiz, uzman vaiz, vaiz, cezaevi vaizi, eğitim uzmanı, din hizmetleri uzmanı, diniyükseköğrenim mezunu eğitim görevlisi, şube müdürü ve murakıp ile dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu başimam-hatip ve kur’an kursu başöğreticisi olarak çalışıyor olması,

b. 18 Ocak 2018 tarihi itibariyle (sözleşmeli statüde geçen hizmet süresi dâhil, askerlik,vekillik, 4/C kısmi zamanlı sözleşmeli vekillik ve SGK’da geçen süreler hariç) Başkanlığımız teşkilatında toplam fiili hizmet süresinin en az 7 yıl olması,

c. Görevlendirilmesinde sağlık açısından her hangi bir engel bulunmaması,

d. Hac organizasyonlarında görevlendirilmiş ve başarılı olması,

e. Sevk ve idare kabiliyetini haiz olması,

f. 2017 yılında toplam 3 ay ve daha uzun süreli, 2018 yılında ise toplam 20 günden daha uzun süreli yurt dışı görevinde bulunmamış olması,

g. 2017 hac organizasyonunda görevlendirilmemiş olması,

h. 2017-2018 umre organizasyonu için teklifinin yapılmamış olması, (22/12/2017 tarihinden önce feragat etmiş olanlar hariç)

ı. Birimince hac görevi için teklifinin yapılmış olması,


B) Din Görevlisi

1. Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı, Diyanetİşleri Uzmanı, Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı, Eğitim Merkezi Müdürü, İl Müftü Yardımcısı, İlçe Müftüsü, Eğitim Görevlisi, Baş Vaiz, Uzman Vaiz, Vaiz, Cezaevi Vaizi, Şube Müdürü, Eğitim Uzmanı, Din Hizmetleri Uzmanı ve Murakıp unvanlarında fiilen
çalışanlarda;


a. Daha önce umre organizasyonlarında görevlendirilmiş olması,

b. Daha önce hac organizasyonlarında hiç görevlendirilmemiş olması,

c. 18 Ocak 2018 tarihi itibariyle (sözleşmeli statüde geçen hizmet süresi dâhil, askerlik,vekillik, 4/C kısmi zamanlı sözleşmeli vekillik ve SGK’da geçen süreler hariç) Başkanlığımız
teşkilatında toplam fiili hizmet süresi en az 5 yıl olup, yukarıda belirtilen unvanlarda toplam 2 yıl çalışmış olması,

d. Görevlendirilmesinde sağlık açısından her hangi bir engel bulunmaması,

e. 2017 yılında toplam 3 ay ve daha uzun süreli, 2018 yılında ise toplam 20 günden daha uzun süreli yurt dışı görevinde bulunmamış olması,

f. Umre organizasyonlarında görev yapmış olanlardan 2017-2018 umre organizasyonu için kafile başkanı olarak teklifinin yapılmamış olması, (22/12/2017 tarihinden önce feragat etmiş olanlar hariç) g. Müracaat edenler arasından birimince hac görevi için teklifinin yapılmış olması,

h. Yapılacak olan mülakatta görevlendirilmesinin uygun görülmüş olması,

Müracaat yapmak için tıklayınız.


2. Kur’an Kursu Başöğreticisi, Kur’an Kursu Uzman Öğreticisi, Kur’an Kursu Öğreticisi,


Başimam-Hatip, Uzman İmam-Hatip, İmam-Hatip, Baş Müezzin ve Müezzin-Kayyım
unvanlarında çalışanlarda;


a. Daha önce hac veya umre organizasyonlarında görevlendirilmiş olması,

b. 18 Ocak 2018 tarihi itibariyle (sözleşmeli statüde geçen hizmet süresi dâhil, askerlik,vekillik, 4/C kısmi zamanlı sözleşmeli vekillik ve SGK’da geçen süreler hariç) Başkanlığımızteşkilatında toplam fiili hizmet süresinin en az 5 yıl olması,

c. Başkanlıkça 2015, 2016 veya 2017 yıllarında yapılan MBSTS’den en az 50 puan almış olması,

d. Görevlendirilmesinde sağlık açısından her hangi bir engel bulunmaması,

e. Hac organizasyonunda en fazla 3 defa görevlendirilmiş olması (4’üncü kez görev almak isteyenler müracaat edebilir)

f. 2015, 2016 ve 2017 yıllarında hac, 2017-2018 umre organizasyonunda görevlendirilmemiş olması, (Grup oluşturanlar hariç)

g. 2017 yılında toplam 3 ay ve daha uzun süreli, 2018 yılında ise toplam 20 günden dah uzun süreli yurt dışı görevinde bulunmamış olması,

h. Tecrübeli görevlilerin 2017-2018 umre organizasyonu için yapılan sözlü sınavda başarılı olmaları sebebiyle görevlendirilmek üzere pasaportlarının Başkanlıkça talep edilmemiş olması,

ı. Yapılacak olan sözlü sınavda başarılı olması,


Müracaat yapmak için tıklayınız.

C) Bayan İrşat Görevlisi

1. Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı, Diyanet İşleri Uzmanı, Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı, İl Müftü Yardımcısı, Eğitim Görevlisi, Şube Müdürü, Baş Vaiz, Uzman Vaiz, Vaiz, Cezaevi Vaizi, Murakıp, Eğitim Uzmanı ve Din Hizmetleri Uzmanı olarak fiilen çalışanlarda;

a. 18 Ocak 2018 tarihi itibariyle (sözleşmeli statüde geçen hizmet süresi dâhil, vekillik, 4/C kısmi zamanlı sözleşmeli vekillik ve SGK’da geçen süreler hariç) Başkanlıktaki toplam fiili hizmet
süresi en az 5 yıl olup, yukarıda belirtilen unvanlarda toplam 2 yıl çalışmış olması,

b. Görevlendirilmesinde sağlık açısından her hangi bir engel bulunmaması,

c. 2016 ve 2017 yıllarında hac, 2016-2017 ve 2017-2018 umre organizasyonlarında görevlendirilmemiş olması (Grup oluşturanlar hariç),

d. 2017 yılında toplam 3 ay ve daha uzun süreli, 2018 yılında ise toplam 20 günden daha uzun süreli yurt dışı görevinde bulunmamış olması,

e. Daha önce umre organizasyonlarında görevlendirilmiş ve birimince 2017-2018 umre organizasyonunda görevlendirilmek üzere teklif edilenlerden pasaportları Başkanlıkça istenmiş olmaması,

f. 04-07 Kasım 2017 tarihleri arasında düzenlenen ‘Umre Eğitim Seminerine’ katılmamış olması,

g. Müracaat edenler arasından birimince hac görevi için teklifinin yapılmış olması,

h. Teklifi yapılanlar arasından hac organizasyonlarında görevlendirilmemiş olanlar için yapılacak olan mülakatta başarılı olması,

Müracaat yapmak için tıklayınız.

2. Kur’an Kursu Başöğreticisi, Kur’an Kursu Uzman Öğreticisi ve Kur’an Kursu Öğreticisi olarak çalışanlarda;

a. 18 Ocak 2018 tarihi itibariyle (sözleşmeli statüde geçen hizmet süresi dâhil, vekillik, 4/C kısmi zamanlı sözleşmeli vekillik ve SGK’da geçen süreler hariç) Başkanlıktaki toplam fiili hizmet süresinin en az 5 yıl olması,

b. Başkanlıkça 2015, 2016 veya 2017 yıllarında yapılan MBSTS’den en az 50 puan almış olması,

c. Görevlendirilmesinde sağlık açısından her hangi bir engel bulunmaması,

d. Hac organizasyonlarında en fazla 3 defa görevlendirilmiş olması (4’üncü kez görev almak isteyenler müracaat edebilir),

e. 2015, 2016 ve 2017 yıllarında hac, 2016-2017 ve 2017-2018 umre organizasyonlarında görevlendirilmemiş olması (Grup oluşturanlar hariç),

f. 2017 yılında toplam 3 ay ve daha uzun süreli, 2018 yılında ise toplam 20 günden daha uzun süreli yurt dışı görevinde bulunmamış olması,

g. Tecrübeli görevlilerin 2017-2018 umre organizasyonu için yapılan sözlü sınavda başarılı olmaları sebebiyle görevlendirilmek üzere pasaportlarının Başkanlıkça talep edilmemiş olması,

h. 04-07 Kasım 2017 tarihleri arasında düzenlenen ‘Umre Eğitim Seminerine’ katılmamış olması,

ı. Yapılacak olan sözlü sınavda başarılı olması,
 

D) Tercüman

a. Halen Başkanlık merkez ve taşra birimlerinde kadrolu olarak çalıyor olması ve
adaylığının kaldırılmış olması, sözleşmeli statüde (4/B) çalışan personel ile Türkiye Diyanet Vakfı
bünyesinde çalışanların ise 18 Ocak 2018 tarihi itibariyle toplam 3 yıl fiili hizmetinin bulunması,

b. Görevlendirilmesinde sağlık açısından her hangi bir engel bulunmaması,

c. 31 Aralık 1957 tarihinden sonra doğmuş olması,

d. 2018 yılı hac organizasyonunda görevlendirilmek üzere müracaatta bulunmuş olması ve
sözlü sınavda başarılı olması, (müracaat edenlerden 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 yılı hac veya
umre organizasyonlarında tercüman olarak görevlendirilenler ile 2017 yılında yapılan mülakatta 70
ve üzeri puan alanlar sınavdan muaf tutulacaklardır.)


E) Ekip Personeli, Büro Personeli, Muhasebe Personeli, Satın Alma Görevlisi, Yemekhane


Kontrol Görevlisi, Yemekhane Sorumlusu, Yemek Servis Personeli, Depo Görevlisi ve Teknisyen
a. Şube müdürü, murakıp, öğretmen, mühendis, programcı, çözümleyici, uzman, sayman, musahhih, şef, araştırmacı, tekniker, memur, vhki, daktilograf vb. unvanlarda fiilen çalışıyor
olması,

b. 18 Ocak 2018 tarihi itibariyle (sözleşmeli statüde geçen hizmet süresi dâhil, askerlik, vekillik, 4/C kısmi zamanlı sözleşmeli vekillik ve Başkanlığımız personeli için SGK’da geçen süreler hariç) Başkanlık Teşkilatında veya TDV’de toplam fiili hizmet süresi en az 5 yıl olup,
yukarıda belirtilen unvanlarda toplam 3 yıl çalışmış olması, c. Görevlendirilmesinde sağlık açısından her hangi bir engel bulunmaması,

d. 31 Aralık 1957 tarihinden sonra doğmuş olması

e. Hac organizasyonlarında en fazla 3 defa görevlendirilmiş olması (4’üncü kez görev
almak isteyenler müracaat edebilir)

f. 2015, 2016 ve 2017 yıllarında hac, 2016-2017 ve 2017-2018 umre organizasyonlarında görevlendirilmemiş olması,

g. 2017 yılında toplam 3 ay ve daha uzun süreli, 2018 yılında ise toplam 20 günden daha uzun süreli yurt dışı görevinde bulunmamış olması,

h. 2017-2018 umre organizasyonu için teklifinin yapılmamış olması, (22/12/2017 tarihinden önce feragat etmiş olanlar hariç)

ı. Birimince hac görevi için teklifinin yapılmış olması ve sözlü sınavda başarılı olması,


Müracaat yapmak için tıklayınız.

F) Aşçı / Aşçı Yardımcısı ve Mutfak Personeli

1. Başkanlık ve Türkiye Diyanet Vakfında Çalışanlarda;

a. 18 Ocak 2018 tarihi itibariyle (sözleşmeli statüde geçen hizmet süresi dâhil, askerlik, vekillik, 4/C kısmi zamanlı sözleşmeli vekillik, Başkanlık personeli için SGK’da geçen süreler
hariç) Başkanlık teşkilatında veya TDV’de toplam fiili hizmet süresi en az 5 yıl olup, toplamda 3 yılını aşçı veya aşçı yardımcısı olarak çalışmış olması ve halen bu unvanlarda bulunması,

b. Aşçı kadrosunda çalışmayanlar için ise kadro unvanlarına bakılmaksızın, Aşçılık Meslek Yüksek Okulu, Otelcilik ve Turizm Meslek Yüksek Okulu mezunu olmak veya daha önce hac organizasyonlarında aşçı veya aşçı yardımcısı olarak görevlendirilmiş olması,
c. Görevlendirilmesinde sağlık açısından her hangi bir engel bulunmaması,

d. 31 Aralık 1962 tarihinden sonra doğmuş olması,

e. 2017 yılı hac organizasyonunda görevlendirilmemiş olması,

f. 2018 yılı hac organizasyonunda görevlendirilmek üzere müracaat etmiş olması,

g. Yapılacak olan sözlü/uygulamalı sınavda başarılı olması, (müracaatta bulunanlardan 2013, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında başarılı olup, hac ve umre organizasyonlarında görevlendirilenler sözlü/uygulamalı sınavdan muaf tutulacaktır)
 

2. Kurum Dışından Müracaat Edeceklerde;

a. Her hangi bir kamu kurumunda aşçı kadrosunda 18 Ocak 2018 tarihi itibariyle en az 3 yıldır aşçı/aşçı yardımcısı olarak çalışıyor olması veya emekli olması,

b. Her hangi bir kamu kuruluşunda çalışmayanlar için ise 08/01/2015 tarihinden önce Aşçılık Meslek Yüksek Okulu, Otelcilik ve Turizm Meslek Yüksek Okulu mezunu olmak veya Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı aşçılık sertifikası sahibi olması,

c. Kamu kurumunda çalışanlar için 2018 yılı hac organizasyonunda görevlendirilmesinde her hangi bir sakınca bulunmadığına dair kurumundan alacağı muvafakat belgesini Ek-2 müracaat dilekçesine eklemiş olması,

d. 31 Aralık 1962 tarihinden sonra doğmuş olması,

e. 2017 yılı hac organizasyonunda görevlendirilmemiş olması,

f. Erkek olması,

g. Kamu kurumunda çalışanlar için son beş yıl içerisinde uyarma ve kınama hariç, disiplin cezası almamış olması,

h. Kamu kurumunda çalışmayanlar için ise adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı olmadığına dair belgeyi ibraz etmiş olması,

ı. Ek-2 dilekçe ile a ve b bentlerinde belirtilen şartları taşımak kaydıyla müracaatını bulunduğu yerdeki il müftülüğüne yapmış olması, j. Görevlendirilmesinde sağlık açısından her hangi bir engel bulunmaması,

k. Yapılacak olan sözlü/uygulamalı sınavda başarılı olması, (müracaatta bulunanlardan 2013, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında başarılı olup hac ve umre organizasyonlarında
görevlendirilenler sözlü/uygulamalı sınavdan muaf tutulacaktır)


G) Şoför

a. 18 Ocak 2018 tarihi itibariyle (sözleşmeli statüde geçen hizmet süresi dâhil, askerlik, vekillik, 4/C kısmi zamanlı sözleşmeli vekillik, Başkanlık personeli için SGK’da geçen süreler hariç) Başkanlığımız teşkilatında veya TDV’de toplam fiili hizmet süresi en az 5 yıl olup, toplamda

3 yılını şoför olarak çalışmış olması ve halen bu unvanda bulunması,

b. Görevlendirilmesinde sağlık açısından her hangi bir engel bulunmaması,

c. 31 Aralık 1962 tarihinden sonra doğmuş olması,

d. 2015, 2016 ve 2017 yıllarında hac, 2016-2017 ve 2017-2018 umre organizasyonlarında görevlendirilmemiş olması,

e. 2017-2018 umre organizasyonu için teklifinin yapılmamış olması, (22/12/2017 tarihinden önce feragat etmiş olanlar hariç)

f. Birimince hac görevi için teklifi yapılmış olup sözlü/uygulamalı sınavda başarılı olması,
 

H) Hizmetli, Yemek Taşıyıcı (Dağıtıcı), Mutfak Personeli, Mutfak Bulaşık Personeli,
 

Yemekhane Bulaşık Personeli, Çamaşırcı / Ütücü

a. 18 Ocak 2018 tarihi itibariyle (sözleşmeli statüde geçen hizmet süresi dâhil, askerlik, vekillik, 4/C kısmi zamanlı sözleşmeli vekillik, Başkanlık personeli için SGK’da geçen süreler
hariç) Başkanlık teşkilatında veya TDV’de en az fiili hizmet süresinin 5 yıl olup, toplamda 3 yılını hizmetli, işçi, bekçi, kaloriferci vb. unvanlarda çalışmış olması ve halen bu unvanlarda bulunması,

b. Görevlendirilmesinde sağlık açısından her hangi bir engel bulunmaması,
c. 31 Aralık 1962 tarihinden sonra doğmuş olması,
d. 2015, 2016 ve 2017 yıllarında hac, 2016-2017 ve 2017-2018 umre organizasyonlarında görevlendirilmemiş olması,
e. 2017-2018 umre organizasyonu için teklifinin yapılmamış olması, (22/12/2017 tarihinden önce feragat etmiş olanlar hariç)
f. Birimince hac görevi için teklifinin yapılmış olması ve sözlü sınavda başarılı olması, Şartları aranacaktır.

Müracaat yapmak için tıklayınız.


II- Müracaat, Teklif, Sınav ve Diğer İşlemlere İlişkin Hususlar

1. Kafile başkanı, ekip personeli, şoför ve hizmetli olarak görev almak isteyenlerin teklifleri18 Ocak 2018 tarihine kadar merkezde birimlerince, taşrada il müftülükleri, eğitim merkezi
müdürlükleri ve Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürlüğünce Ek-1 tabloda verilen kontenjandoğrultusunda tespit edilmesi ve hac görevli programına girilmesi suretiyle yapılacaktır. Unvanlara göre alınacak çıktı birimlerce tasdiklenerek Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne
gönderilecektir.

2. Personel Seçimine İlişkin Esasların B ve C bentlerinin 1. ve 2. maddelerinde belirtilen unvanlarındaki personel ile tercüman olarak görev almak isteyenler müracaatlarını, 08-18 Ocak 2018 tarihleri arasında //hac.diyanet.gov.tr adresindeki “2018 yılı Hac Görevli Müracaatları” linkinden, T.C. Kimlik Numarası ile yapacaklardır. İstenilen bilgileri doldurarak alacakları çıktıyı(Ek-2) ilgili Birimlere/müftülüklere teslim edeceklerdir. (Örnek: ilçeden müracaat eden görevlinin müracaat formu bulunduğu ilçe müftülüğüne teslim edilecek, müracaatların bitiminde düzenlenecek listeler il müftülüğüne gönderilecek ve müracaat formları ilgili ilçede kalacaktır.)

3. Personel Seçimine İlişkin Esasların B ve C bentlerinin 1. maddelerinde belirtilen  unvanlarda müracaat edenlerden teklifi yapılacak olanların isimleri 22 Ocak 2018 tarihine kadar Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

4. Kurum içi veya kurum dışından aşçı / aşçı yardımcısı olarak görev almak isteyenler müracaatlarını 08-18 Ocak 2018 tarihleri arasında il müftülüklerine gerekli başvuru evrakını teslim etmek suretiyle yapacaklar ve başvuru evrakı il müftülüklerince sisteme girilerek ekleriyle birlikte en geç 22 Ocak 2018 tarihine kadar Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

5. Birimler, il veya ilçe müftülükleri, eğitim merkezi müdürlükleri ve Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürlüğü müracaat formlarını inceleyecek ve görevli programından kontrol ettikten sonra şartları uygun ve eksiksiz olanların müracaatlarını onaylayacaklardır.

6. Tekliflerde organizasyonun başarısı ve hizmetin kalitesi açısından personelin ehliyeti ve performansı dikkate alınacak ve organizasyonun hangi kademesinde olursa olsun az görev alanlar, çok görev alanlara tercih edilecektir.

7. Bu görevlerden ancak biri için müracaat alınacak veya teklif yapılacaktır. Ayrı ayrı görevler için müracaat kabul edilmeyecek ve teklifte bulunulmayacaktır.

8. Bu talimatta belirtilen diğer şartları taşısalar bile;

· Son beş yıl içerisinde uyarma ve kınama hariç disiplin cezası almış olanların,
· Halen tahkikat veya soruşturması devam edenler ile müracaat tarihlerinde açıkta
bulunanların,
· Geçici olarak Başkanlık dışındaki kurumlarda görevli olanların,
· Kurum değişikliği talebinde bulunanların,
· Müracaat tarihleri arasında 3 ay veya daha uzun süreli hizmet içi eğitim kursunda
olanların,
· Halen askerde olanların ve yurt dışı görevi için planlamaları yapılanların,
Müracaatları kabul edilmeyecek ve teklifleri de yapılmayacaktır. Müracaat veya teklifi yapılmış
olsa dahi şartları taşımadığı tespit edilenler sistemden çıkartılacaktır.

9. Aşçı, aşçı yardımcısı, yemek servis personeli, yemek taşıyıcı (dağıtıcı), mutfak personeli, mutfak bulaşık personeli, yemekhane bulaşık personeli olarak görevlendirilecek olanlardan “Portör Muayene Belgesi” isteneceğinden, söz konusu unvanlar için yapılacak müracaat ve tekliflerde bu husus göz önünde bulundurulacaktır.

10. Teklifler;

a. Merkezde birim amirlerince,
b. İllerde; il müftüsünün başkanlığında hac ve umre hizmetlerinden sorumlu il müftü yardımcısı ve ilçe müftülerinin tamamının katılımıyla yapılacak müşterek tespitten sonra il müftülüklerince,
c. Eğitim merkezlerinde; eğitim merkezi müdürünün başkanlığında ve eğitim görevlilerinin tamamının katılımı ile yapılacak müşterek tespitten sonra eğitim merkezi müdürlüklerince,
d. Türkiye Diyanet Vakfında ise Genel Müdürlükçe, Yapılacak olup müşterek ıslak imzalı teklif listesini içeren tutanak Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

11. Belirlenen süre içerisinde müracaatta bulunmayan, teklifi yapılmayan, yapılacak sözlü sınav, mülakat ve seminerlere katılmayan personelin daha sonraki talepleri dikkate alınmayacak ve bunlarla ilgili ek tekliflerde bulunulmayacaktır.

12. Organizasyonda görevlendirilmek üzere müracaat eden veya teklifi yapılan personel, müracaat ettiği veya teklifinin yapıldığı tarihteki unvanına göre değerlendirilecek olup söz konusu tarihten sonraki unvan değişiklikleri görevlendirmede dikkate alınmayacaktır.

13. Yapılacak olan müracaat ve tekliflerin, belirlenen esaslara uygun olup olmadığı hususu ilgili birimlerce titizlikle kontrol edilecek, müracaat ve teklifi uygun görülecek personele ait bilgiler Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü “Hac Görevli Programı”na girilecek, teklif edilen görev unvanlarına göre dökümleri ayrı ayrı alınacak ve ilgililerin son 6 ay içinde çekilmiş fotoğrafları bilgisayar ortamında taranarak en geç 22 Ocak 2018 tarihi mesai saati bitimine kadar Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

14. Müracaat eden personele ait dilekçeler, birimlerince muhafaza edilecektir.

15. Merkez ve taşra birimleri tarafından tekliflerin yapılması ve müracaatların alınmasıyla oluşacak listelerin Başkanlığa gönderilmesinden sonra; atama, nakil, emeklilik, istifa, vefat gibi her hangi bir sebeple personelin durumunda meydana gelebilecek değişiklikler ivedilikle Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilecektir.

16. Din Görevlisi olarak görev almak için müracaat edenler arasından ilin hac yolcu sayısı da dikkate alınarak tespit edilen kontenjana göre % 20 tecrübeli ve % 80 tecrübesiz oranı korunarak, MBSTS puanına göre belirlenen personel mülakata çağrılacaktır.

17. Kuran kursu öğreticilerinden bayan irşat görevlisi olarak görev almak için müracaat edenler arasından ilin hac yolcu sayısı da dikkate alınarak tespit edilen kontenjana göre % 20 tecrübeli ve % 80 tecrübesiz oranı korunarak MBSTS puanına göre belirlenen personel mülakata çağrılacaktır.

18. Mülakat ve sözlü sınav gün ve saatleri bilahare bildirilecektir.

19. Başarılı olmak için sözlü sınav/mülakatta 70 ve üzeri puan almak gerekmektedir.

20. Görevlendirmelerde, sözlü sınav puanı ile MBSTS puanının ortalaması alınarak oluşturulacak başarı liste sıralaması esas alınacaktır (puan eşitliği durumunda hizmet yılı çok olana, bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olana öncelik verilecektir.)

21. Din görevlisi ve bayan irşat görevlisi olarak görev yapacak personelin seçimine ilişkin sözlü sınav Ek-3’te belirtilen puanlama esasları ve Ek-4’te zikredilen kaynaklar dikkate alınarak yapılacaktır.

22. Ekip personeli, büro personeli, muhasebe personeli ile satın alma görevlisi, yemekhane kontrol görevlisi, yemekhane sorumlusu, yemek servis personeli, depo görevlisi ve teknisyen unvanlarında görevlendirilecek olanlar için yapılacak sözlü sınavda Ek-5’te zikredilen kaynaklar mesas alınacaktır.

23. Hangi unvanda olursa olsun daha önceki yıllarda yurt içi veya yurt dışı hac organizasyonlarında görev alanlar “tecrübeli”, hac organizasyonunda görevlendirilmeyenler ile sadece umre organizasyonlarında görevlendirilenler “tecrübesiz” kategorisinde değerlendirilecektir.

24. Müracaat şartları arasında yer alan görevlendirme sayısı ve yılları hususunda personelin yurt dışı görevi esnasında, görevli olarak hac veya umreye gittiği yıllar ve görevlendirme sayıları dikkate alınacaktır.

25. Müracaat şartları arasında yer alan görevlendirme sayısı ve yılları hususunda; personelin yurt dışı görevi esnasında, görevli olarak hac veya umreye gittiği yıllar ve görevlendirme sayıları dikkate alınacaktır.

26. Hac organizasyonunda görev alacak ekip başkanları, ekip başkan yardımcıları, fetva ve irşat ekip üyeleri, bölge sorumluları, acenta sorumluları, basın sorumluları, protokol sorumluları, bölge sorumlu yardımcıları ve irşat görevlileri (okuyucular) Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünce belirlenecektir.

27. Organizasyonun her kademesinde görev alacak personel, gerektiğinde Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünce belirlenecek yer, tarih ve program çerçevesinde bilgilendirme ve
eğitim seminerlerine alınabilecektir. Söz konusu seminere katılmayan personel görevlendirilmeyecektir.

28. Müracaat/Teklif, sözlü sınav, mülakat veya seminerlerden sonra, görevlendirilmelerine mani her hangi bir durumu ortaya çıkanlar ile bu talimatta belirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin görevlendirilmesi yapılmayacak, yapılmış ise iptal edilecektir.

29. Yanlış veya eksik beyandan ilgili personel ile personel bilgilerini kontrol ederek sisteme giriş yapacak olan kişi ve tasdik eden birimi sorumlu olacaktır.

30. Organizasyonun özellik arz eden kademelerinde ihtiyaç durumuna göre Başkanlıkça doğrudan görevlendirme yapılabilecektir.

31. Personel seçimine ilişkin yukarıda belirtilen esaslar 2018 yılı hac organizasyonu görevlendirmeleri için geçerli olup, gelecek yıllar için hak teşkil etmeyecektir.

32. Görevlendirmeler Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün teklifi üzerine Başkanlık makamınca yapılacaktır.

33. Personelin teklifinin yapılmış, mülakatta başarılı olmuş, bilgilendirme ve değerlendirme toplantılarına katılmış ve gerekli belgelerinin Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilmiş olması hac organizasyonunda mutlaka görevlendirilecekleri anlamını taşımamaktadır.

34. Umre organizasyonundaki görevlendirmeler 2015 yılı için 01.11.2014 – 01.08.2015 tarihlerini; 2016 yılı için 15.11.2015 – 12.07.2016 tarihlerini, 2017 yılı için 15.10.2016 – 01.07.2017 tarihlerini ve 2018 yılı için ise 01.11.2017-20.06.2018 tarihlerini kapsamaktadır.

Müracaat yapmak için tıklayınız.

Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2018, 15:34
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER