banner190

Diyanet İşleri Başkanlığının Kütüphanesini Duydunuz Mu?

Devasa Diyanet İşleri Başkanlığının Kütüphanesi

Diyanet İşleri Başkanlığının Kütüphanesini Duydunuz Mu?
banner185

Merkez Kütüphane Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu ile aynı binada olup dört katta hizmet vermektedir. 

Ülkemizin çeşitli yerlerinden kütüphaneye öğrencilerde dahil olmak üzere ziyaretçilerine kapı açmaktadır. 

İŞTE KÜTÜPHANENİN TANITIMI

Her dört katta da “katalog tarama bilgisayarları” bulunmaktadır, Bu bilgisayarları kullanarak aradığınız kitabın hangi lokasyonda olduğunu öğrenebilir, kitabın raftaki yerini bulabilirsiniz.


Kütüphanemizde Dewey Onlu Sistemi kullanıldığı için kaynaklara verilen yer numaralarında rakamlar kullanılmaktadır. Dolayısıyla eğer Edebiyata ait bir eser arıyorsanız başında 800 yazan rafa gitmelisiniz. Burada karşınıza çıkan rakamların açıklamaları da sayısaldır.


Örneğin “813” ana konuyu “.42 ise” alt konuyu temsil eder. 813 o eserin Türk Edebiyatına ait olduğuna .42 ise bir roman olduğuna işaret eder.

KÜTÜPHANE TARİHÇESİ

Diyanet İşleri Başkanlığı toplumu din konusunda aydınlatma görevinin yanı sıra gerek kurum personeline gerekse araştırmacılara, öğrencilere ve vatandaşlarımıza kütüphane hizmetleri de sunmaktadır.

Kütüphane hizmetlerinin, Başkanlığının 3 Mart 1924 yılında kuruluşuyla birlikte başladığını söylemek mümkündür. Zira Başkanlıkça, 1928 yılı bütçesinde bir adet “Kütüphane Memuru” kadrosu ihdas edilmek suretiyle de bu tarihten itibaren kütüphane hizmetleri başlamıştır.

Şer’iye ve Evkaf Vekâleti Tetkikat ve Telifat-ı İslâmiye Heyeti kütüphanesinin Diyanet İşleri Reisliğine intikal etmiş olduğu da tahmin edilmektedir. 12 Eylül 1933 tarih ve 206 sayılı Müşavere Heyeti kararında “Reislik Kütüphanesi Yazma Eserler Bölümü”nden söz edilmesi, 1934’te Reislik Kütüphanesi kayıt defterlerinden bahsedilmesi de buna işaret etmektedir. Kaynaklarda kütüphaneden söz edilirken bazen Reislik Kütüphanesi, çoğu kez de Müşavere Heyeti Kütüphanesi şeklinde zikredilmektedir.

Müşavere Heyeti kararlarında, 1934’ten itibaren Heyetin, zaman zaman Reislik Makamına müracaat ederek bazı eserlerin Kütüphaneye satın alınmasını talep ettiğini görüyoruz.

Talep edilen kitapların çoğu, bilhassa Müşavere Heyetinin ihtiyaçlarını karşılayacak Arapça temel dinî eserlerdir. Söz konusu eserlerin büyük çoğunluğu başka ülkelerde basılmış olan eserlerdir. Bir Müşavere Heyeti yazısından, ithal edilecek kitaplarla ilgili işlemlerin İstanbul Müftülüğü tarafından yapıldığı anlaşılmaktadır.(21 Haziran 1934 tarih ve 42 sayılı mütalaa).

Heyet, kitap yanında bazı mevkutelerin satın alınmasını da talep etmiştir. Mesela, 25 Aralık 1947 tarih ve 348 sayılı Müşavere Heyeti kararında, Abdürrahim Zapsu tarafından neşredilen haftalık Ehli Sünnet Gazetesi’nin her nüshasından 100’er adedinin Reislikçe satın alınması uygun görülmüştür. Başka bir örnek yine o yıllarda fasiküller hâlinde yayımlanan İslam-Türk Ansiklopedisidir. Bir diğer örnek de Kahire’de neşredilen Arapça Mecelletü’l-Ezher dergisidir. Heyet, bu derginin 1939 yılı itibarıyla çıkmış sayılarının satın alınması için Reislik makamına müracaatta bulunmuştur (13.12.1939, Karar No: 630)

Reislik için zengin bir kütüphane kurma çalışmalarında merhum Ahmet Hamdi Akseki’nin özel bir gayreti olmuştur. Kuruluşundan itibaren onun bu doğrultudaki çabaları, Riyaset makamına gelmesiyle birlikte daha da yoğunluk kazanmıştır. Ahmet Hamdi Akseki kendi özel koleksiyonunu Diyanet İşleri Başkanlığı Kütüphanesine bağışlamıştır. Bağışlanan eserlerden anlaşılacağı gibi bu özel koleksiyonun, onun Doğu’da-Batı’da yayınlanan İslami eserleri takip ettiğini, bunların önemlilerini hem kendi satın aldığını hem de Reislik Kütüphanesine kazandırdığını göstermektedir.

Diyanet İşleri Başkanlığı Kütüphanesi, Başkanlığın kurulması ile birlikte zamanla gerek kurumda çalışanların gerekse diğer bağışlarla birlikte koleksiyonunu zenginleştirmiştir.

Diyanet İşleri Başkanlığı Kütüphanesi 1965’te yayınlanan yönerge ile Derleme ve Yayın Müdürlüğüne bağlanmıştır.

1982’de ise bu müdürlük (Derleme ve Yayın Müdürlüğü) Dini Yayınlar Dairesi şeklinde yapılandırılınca kütüphane de Kütüphane Şubesi Müdürlüğü olarak bu yapılanma içinde kalmıştır. 2010 yılında yapılmış olan yeni teşkilatlanma ile kütüphane, Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü bünyesinde Süreli Yayınlar ve Kütüphaneler Daire Başkanlığı şeklinde teşkilatlanmıştır.

Başkanlık merkezi Ankara Kocatepe’de iken oluşturulan yayın külliyatını muhafaza etmek, araştırmacıların, öğrencilerin ve personelin hizmetine sunmak amacıyla 60 kişilik okuma salonuna sahip bir kütüphane kurulmuştur. Kocatepe Şube Kütüphanesi 2016 yılında tadilat ve tefrişatı yapılarak yenilenmiş ve 135 kişilik çalışma alanı oluşturulmuştur. Özellikle eğitim dönemlerinde, öğrenciler ağırlıklı olmak üzere günlük ortalama 100 civarında kişi bu kütüphaneden istifade etmektedir.

Diyanet İşleri Başkanlığının Eskişehir Yolu üzerindeki yeni yerine taşınmasıyla birlikte burada da bir kütüphane oluşturulmuştur.

Başkanlığımız Merkez ve Kocatepe Kütüphanesi Koleksiyonunda bulunan matbu, taşbaskı ve yazma eserlerin, belgeleme, veri analizi, eşleştirme, veri güncelleme, kataloglama ve kütüphane otomasyon sistemi için 27.06.2014 tarihi itibarıyla çalışma başlatılarak 2015 yılı sonunda tamamlanmıştır.

Bu çalışmayla Başkanlık Kütüphanesi koleksiyonunda bulunan yaklaşık 100.000 eserin bibliyografik künyeleri kütüphanecilik standartlarından AACR2 kurallarına ve MARC’ın en güncel versiyonuna uygun olarak elektronik ortamda hazırlanmıştır.

Bu proje kapsamında; Diyanet İşleri Başkanlığı Kütüphanesi Koleksiyonunda bulunan matbu, taşbaskı ve yazma eserler, uluslararası kurallara uygun şekilde kataloglama işleri yapılmıştır. Bununla birlikte kütüphanecilik kuralları doğrultusunda hazırlanan veriler, kütüphane otomasyon sistemine aktarılarak, açık raf sistemine göre kullanıcıların hizmetine sunulmuştur.

Başkanlık kütüphaneleri; lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileriyle, araştırmacılara uluslararası standartlarda hizmet verecek zengin bir donanım ve koleksiyon ile hizmet vermektedir.

Başkanlık merkez kütüphanesi 5 katlı olarak planlanmıştır. Zemin, 1 ve 2. katlarda özel çalışma odaları, sunum odaları, farkla dillerde yazılanlar dahil Peygamber Efendimiz (s.a.s.)'in hayatını anlatan eserlerin yer aldığı özel bölüm, konferans salonu, çalışma ve okuma salonları bulunmaktadır. 3. kat ise nadir eserlerin yer aldığı bölümdür. Ayrıca arşiv katı da bulunmaktadır

Kütüphane genel koleksiyonunu oluşturan kitaplar, DEWEY Onlu Sınıflama Sistemine (DDC) göre tasnif edilmiştir ve eserler açık raf sistemiyle okuyuculara sunulmaktadır. Kütüphane girişindeki bilgi kiosku ve kütüphanedeki bilgisayarlardan, web sitesi (kutuphane.diyanet.gov.tr) üzerinden katalog tarama yapılabilmektedir.

Kütüphane açık raf sistemine uygun olarak hizmet vermekte ve 300 kişi çalışabilmektedir. Kocatepe kütüphane şubesinde de aynı anda 135 kişi çalışabilmektedir.

Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2018, 15:37
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER