banner190

Hangi Mezhep İmamının Görüşüyle Evlilik Yaşı 18 Olmuştur

Konu 101 sene önce resmileşmiş...

Hangi Mezhep İmamının Görüşüyle Evlilik Yaşı 18 Olmuştur
banner185

1917 TARİHLİ AİLE HUKUK KARARNAMESİNDE EVLİLİK YAŞI KONUSUNDA

İMAM-I AZAM EBU HANİFENİN GÖRÜŞÜ ESAS ALINARAK RESMİYET KAZANDIRILMIŞTIR!

18 YAŞ EVLENME YAŞIDIR!

Konu 101 sene önce resmileşmiş

İlgili kanun detayı aşağıdadır:

  • Hukukı Aile Kararnâmesi iki kısım (kitap), dokuz bölüm (bab) ve yirmi alt bölümde (fasıl) yer alan 157 maddeden ibarettir.

Kararnâme nişanlanmaya üç madde, evlenme ehliyetine dokuz madde ayırmış, evlenmek isteyen taraflar üç grup halinde değerlendirilmiştir.

  • Birinci grupta on sekiz yaşını bitiren erkeklerle on yedi yaşını bitiren kızlar ele alınmıştır. Bunlar yakınlarının rızasını almadan kendi beyanlarıyla evlenme akdini yapabilirler. Böylece tam evlenme ehliyetine sahip olmak için ulaşılması gereken yaş konusunda Ebû Hanîfe’nin görüşü kabul edilmiş, Mecelle’nin, bulûğun üst sınırı olarak on beş yaşı kabul eden ve Ebû Yusuf ile Muhammed’e ait olan görüş terkedilmiştir.
  • Öte yandan velilerin kefaet (denklik) noktasından itirazlarını önlemek ve bu sebeple evliliğin feshedilmesinin doğuracağı zararları bertaraf etmek için evlenecek kızların velilerinin haklı itirazlarının önceden öğrenilmesi yoluna gidilmiştir (md. 8). Buna göre on yedi yaşını tamamlamış bir kız evlenmek istediğinde hâkim ancak velisinin itirazı yoksa veya itirazı vârit görülmezse evlenmeye izin verir. Bu düzenlemede Mâlikî mezhebinden faydalanılmıştır.
  • İkinci grupta bulûğun alt ve üst sınırları arasında bulunan kimseler (murâhikmurâhika) yer alır. Bunlar bulûğa ermişlerse ve bu husus hâkim tarafından kabul edilmişse evlenebilirler (md. 5-6). Ancak bu grupta yer alan kızlar velilerinin izinlerini de almak zorundadır (md. 6). Esasen İmam Muhammed’in müşterek velâyet anlayışına dayanan bu görüş, Osmanlı Devleti’nde XVI. yüzyılın ortalarından itibaren bütün ergen kızlar için uygulanmaktaydı. Bu gruptakiler aynı zamanda velileri tarafından da evlendirilebilir.
  • Üçüncü grubu bulûğun alt sınırına dahi ulaşmamış küçükler oluşturur. Bunlar, hiçbir şekilde evlenme ehliyetine sahip bulunmadıkları gibi velileri tarafından da evlendirilemezler (md. 7). Zaruret hali müstesna akıl hastaları da böyledir (md.9). Küçüklerin evlendirilmemesi konusunda İbn Şübrüme ve Mu‘tezilî Ebû Bekir elEsamm’ın görüşlerinden, akıl hastalarının evlendirilmemesinde ise Şâfiî mezhebinden faydalanılmıştır.

İl Müftüsü

Yazan Hüseyin Demirtaş

YORUM EKLE
YORUMLAR
İBN  ABDEEEN
İBN ABDEEEN - 3 yıl Önce

GÜZEL BİR VESİKA OLMUŞ

SIRADAKİ HABER