banner190

MEB Atama Şartlarını Değiştirdi

MEB bazı kadrolarda atama şartrtlarını değiştirdi...

MEB Atama Şartlarını Değiştirdi
banner185

MEB GÖREVDE YÜKSELME SINAVINDA DEĞİŞENLER

Milli Eğitim Bakanlığı görevde yükselme yönetmeliğini değiştirdi. Yapılan değişiklikte şube müdürü, şef, memur, VHİ, sekreter unvanlarına yapılacak atamalarda değişikliğe gidildi. İşte Yapılan değişiklikler:

ŞUBE MÜDÜRÜ

Daha önce şef kadrosunda dört veya öğretmen kadrosunda beş yıl görev yapmış olanlar şube müdürlüğüne başvuru yapabiliyordu.

Yapılan düzenlemeyle, şube müdürlüğüne başvurabilmek için şef kadrosunda görev yapmış olma şartı 3 yıla, öğretmen kadrosunda görev yapma şartı ise 4 yıla indirildi.

ŞEF

Daha önceki düzenlemede yer almayan bir şart eklenmiştir. Buna göre, şef kadrosuna başvuracakların, bulunduğu görev unvanında veya aynı düzeydeki görevlerde toplam en az bir yıl görev yapmış olmak, şartı getirilmiştir.

TALİM TERBİYE KURULU UZMANI VEYA EĞİTİM UZMANI

Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere öğretmen veya şef kadrosunda ya da bu görevlerde toplam görev yapma süresi 5 yıldan 3 yıla düşürülmüştür.

SAYMAN, AYNİYAT SAYMANI VE ÇÖZÜMLEYİCİ

Bu kadrolara başvurmak için, bulunduğu görev unvanında veya aynı düzeydeki görevlerde toplam en az bir yıl görev yapmış olmak, şartı getirilmiştir.

MEMUR, BİLGİSAYAR İŞLETMENİ, SEKRETER VE VHKİ KADROLARI

Bu unvanlar için "Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere en az üç yıl hizmeti bulunmak" şartı kaldırılmıştır. Bunun yerine "Devlet memurluğunda adaylığı kalkmış olmak." şartı getirilmiştir.

SÖZLÜ SINAV KONULARIN YÜZDESEL AĞIRLIĞI BELİRLENDİ

Önceki yönetmelik düzenlemesinde sözlü sınav konularının yüzdesel ağırlığı belirlenmemişti. Yeni düzenlemede bu konuda belirleme yapılmıştır. Yapılan belirleme şu şekildedir:

(2) Sözlü sınav konuları ve ağırlıkları şunlardır:
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi %20,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü %15,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu %15,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı %15,
d) Genel kültürü ve genel yeteneği %20,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı %15,

(3) Sözlü sınava giren adaylar,

Ek-1 Sözlü Sınav Değerlendirme Formuna göre 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayın sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda 100 üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılır ve başvuruda bulunduğu unvana atanmak üzere tercih yapma hakkına sahip olur."

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ SÜRESİ MUĞLAKLIĞA BIRAKILDI

Önceki yönetmelik düzenlemesinde, sınav sonuçlarına 5 iş günü içinde itiraz edileceği belirtilmesine rağmen, yeni düzenlemede konuyla ilgili "sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren duyuruda belirtilen süre içinde" düzenlemesi getirilmiştir.

BÖLGE HİZMETİNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELERDE BU HÜKÜM KALDIRILDI

MEB, görevde yükselme yönetmeliği değişikliği sırasında, bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi olan İl milli eğitim müdür yardımcısı, ilçe milli eğitim müdürü ve il/ilçe milli eğitim şube müdürü kadrolarında aşağıdaki maddeyi yürürlükten kaldırmıştır.

"(3) Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmelerde halen bulundukları kadronun yanı sıra;
a) İl milli eğitim müdür yardımcıları ilçe milli eğitim müdürü, 
b) İlçe milli eğitim müdürleri il milli eğitim müdür yardımcısı,
c) İl milli eğitim şube müdürleri ilçe milli eğitim şube müdürü,
ç) İlçe milli eğim şube müdürleri il milli eğitim şube müdürü
kadrolarına atanmak için de tercihte bulunabilirler."


ZORUNLU YER DEĞİŞTİRMEDE HİZMET SÜRESİ HESABINDA 30 EYLÜL ESAS ALINACAK

Zorunlu Yer Değiştirmeye Tabi Olmayan Personelin Yer Değişikliğinde hizmet süresi hesabında 30 Eylül ün esas alınması getirildi.

Başvurular yine İl içinde Mayıs il dışında Haziran da alınırken il dışı yer değiştirme için 5 yıl olan aynı ilde çalışma şartı 3 yıla indirildi.

Kaynak:Memurlar.net

Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2018, 00:46
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER